خدمات

دفتر ترجمه رسمی فارسی به انگلیسی ما خدمات زیر را ارائه می نماید:

شناسنامه:

ترجمه ی رسمی شناسنامه ی فارسی کمک خواهد کرد تا در جریان فرآیند اداری مهاجرت، هویت شما احراز شود. مترجمان تأیید شده ی فارسی ما در ترجمه ی شناسنامه های گوناگون فا رسی مهارت دارند.


پاسپورت:

برای کسب شهروندی، پاسپورت شما ارزشمندترین سند رسمی فارسی است. برای پیش برد فرآیند مهاجرت، پاسپورت خود را توسط مترجمان تأیید شده ی فارسیATIO ما، رسماً به زبان انگلیسی ترجمه کنید. ترجمه دقیق و رسمی پاسپورت فارسی شرط ضروری ایجاد پرونده ی شهروندی شماست.


گواهینامه ی رانندگی:

گواهینامه ی رانندگی ایرانی خود را توسط مترجمان تأیید شده به فارسی ترجمه ی رسمی کنید؛ این ترجمه سبب خواهد شد سال ها تجربه ی رانندگی شما در ایران، در کانادا نیز معادل سازی شود. ترجمه فارسی رسمی دفتر ما مورد تائید اداره ی حمل و نقل اونتاریو (MTO) است.


سند ازدواج:

ما با ترجمه ی دقیق سند ازدواج به شما کمک خواهیم کرد تا از تمام حقوق و مزایا خود بهره مند شوید. ترجمه ی رسمی فارسی به انگلیسی که توسط مترجمان تأیید شده ی فارسی ATIO فراهم می شود، در تمام دادگاه های کانادا معتبر است.


کارت ملّی:

با ترجمه مترجمان تأیید شده ی فارسی ما کارت ملی خود را معتبر کنید، تا در تمام شرایط رسمی قابل ارایه باشد. برای دریافت طرح کمک دانشجویی اونتاریو(OSAP)، و هرگونه کمک خرج مربوط به دوره های تحصیلی پس از دبیرستان، به ترجمه ی رسمی کارت ملّی ایرانی خود نیاز دارید.


طلاق نامه:

وقتی می خواهید با اثبات طلاق خود، از وأم طرح کمک دانشجویی اونتاریو بهره مند شوید در اختیار داشتن ترجمه ای رسمی از طلاقنامه ی فارسی یک ضرورت است. اشخاص مجرّد می توانند در دوره های تحصیلی پس از دبیرستان، از میزان وأم نسبتا بیشتری بهره مند شوید. ترجمه ی مدارک خود را به مترجمان تأیید شده ی فارسی ATIO بسپارید.

مدرک دبیرستان/ دیپلم:

برای ورود به دوره ی تحصیلی پس از دبیرستان در کنادا، باید ترجمه ی رسمی انگلیسی مدرک دبیرستان خود را تسلیم کنید. مترجمان تآیید شده ی فارسی ATIO، متخصص یافتن معادل های آکادمیک برای مدارک و دوره های آموزشی فارسی شما، در رشته های تحصیلی مختلف هستند. ریز نمرات فارسی خود را ترجمه ی رسمی کنید تا ورود و پذیرش دانشگاه برای شما آسان شود.


مدارک دانشگاهی:

برای ترفیع در تحصیلات آکادمیک، ترجمه ی رسمی انگلیسی گواهی پایان دوره ی دانشگاه ضروری است. شرط شروع هرگونه فعالیت آکادمیک جدید، ترجمه ی تخصصی گواهی پایان دوره ی دانشگاه است. مترجمان تأیید شده ی فارسی ATIO ، در محیط آکادمیک کانادا به رسمیت شناخته شده اند.


معرفی نامه (رزومه):

ترجمه ی رسمی رزومه، در دستیابی به شغل، ورود به سطوح آموزشی بالاتر و یا اثبات سوابق تحصیلی نقش مهمی ایفا می کند. ما با ترجمه رسمی و معادل سازی شده رزومه فارسی، به موفقیت شما کمک می کنیم.


توصیه نامه:

یکی از راه های رسمی ارزیابی سوابق متقاضی، توصیه نامه است. برای اقدام هر چه موثرتر، ترجمه ی رسمی انگلیسی توصیه نامه ی خود را به مترجمان تأیید شده ی ATIO بسپا رید.


ریز نمرات دانشگاهی:

مترجمان تأیید شده ی فارسی با ترجمه دقیق شما را در رسیدن به اهداف آکادمیک کمک می کنند. ترجمه ی رسمی فارسی به انگلیسی به شما این امکان را می دهد تا مدارک خود را به هر موسسه ی آموزشی کانادایی مثل دانشگاه رایرسون، دانشگاه تورنتو، دانشگاه یورک، دانشگاه واترلو، دانشگاه مَک مَستر... ارایه کنید.

بیمه نامه:

با ترجمه رسمی قرارداد بیمه های قبلی خود می توانید به اقتصاد خود کمک کنید و با شرکت های بیمه ای معتبرتر قرارداد ببندید. اگر می خواهید خاطر جمع شوید که ترجمه قابل قبول همه ی نهادهای کانادایی را دارا هستید، بیمه نامه خود را توسط مترجمان تأیید شده ی ATIO رسماً از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید.


گواهی اشتغال:

ترجمه ی رسمی تجارب کاری شما در ایران می تواند در بدست آوردن شغل در کانادا به شما یاری دهد. مترجمان تأیید شده ی فارسی ، گواهی های رسمی اشتغال شما را با استفاده از معادل های مرتبط از فارسی به انگلیسی ترجمه می کنند .


اظهارنامه ی مالی:

اظهارنامه ی مالی که رسماً توسط مترجمان تأیید شده ی فارسی ATIO ترجمه شده باشد می تواند در اثبات حق شما برای دریافت کمک مالی از نهادهای مختلف، به شما کمک کند. ما با بسیاری از نهادهای مالی همکاری داریم و ترجمه ای دقیق از متن فارسی در اختیارتان می گذاریم.


سند مالکیت:

اگر قصد نقل و انتقال ملک با سند فارسی را دارید، می بایست سند مورد نظر را رسما از فارسی به انگلیسی ترجمه کنید. ما از طریق مترجمان تأیید شده ی ATIO خود، سندهایتان را با اسلوب بیان رسمی و دقیق حرفه ای ترجمه می کنیم.


مدارک تصدیق شایستگی:

ما مدارک تصدیق هرگونه شایستگی شما را سلیس، و البته رسمی، ترجمه می کنیم. مترجمان فارسی ما شایستگی درخشان شما را، برای لذت بردن از آینده ای درخشانتر، از فارسی به انگلیسی ترجمه می کنند.

نحوه تماس با ما؟تماس